Tekijänoikeudet

Ylistysmusiikin kanssa joudutaan väistämättä tekemisiin tekijänoikeuksien kanssa. On hyvä olla perillä tekijänoikeuksien pääkohdista, jotta niiden kanssa ei joudu myöhemmin ongelmiin. Tähän artikkeliin on kerätty keskeisemmät asiat, joihin ylistyksenjohtaja, muusikko tai seurakunta saattaa törmätä.

Kuka on omistaa laulun oikeudet?

copyrightAlkuun on hyvä selventää kysymys laulun oikeuksien omistajasta. Lähtökohtana on se että laulun tekijä (tai tekijät jos niitä on useampia) omistaa laulun oikeudet, mikäli hän ei ole luovuttanut niitä toiselle osapuolelle, kuten kustantajalle. Suomessa ei kristillisellä puolella ole ollut juurikaan tapana luovuttaa oikeuksia kustantajalle, mutta ulkomaalaisten laulujen kohdalla tilanne on toinen – lähes kaikkien Suomeen tulevien laulujen oikeudet omistaa jokin kustantaja. Useimpia ulkomaisia kristillisiä musiikkikustantajia edustaa Pohjoismaissa David Media AB. Jos tekijä on Teoston jäsen, tällöin Teosto hallinnoi hänen laulujaan, mutta tekijä ei luovuta oikeuksiaan Teostolle. Ylistys.net ei omista oikeuksia palvelussa oleviin lauluihin.

Sanojen näyttäminen tilaisuuksissa

Yksi hankalampia ylistysmusiikkiin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä on sanojen heijastaminen jumalanpalvelussa videotykillä. Suomessa tekijänoikeusjärjestöt ovat linjanneet että tämä vaatii aina luvan laulun oikeuksien omistajalta. Ongelma ei ole niinkään itse sanojen näyttäminen, vaan sanojen muuttaminen digitaaliseen muotoon siten että ne ovat tykitettävissä, sekä sanojen digitaalisen tallenteen säilyttäminen tietokoneella. Christian Copyright License (CCL) tarjoaa tykitysluvat edustamiensa kustantajien lauluihin ja niiden mahdollisiin käännöksiin, mikäli käännökset ovat virallisia. CCL kattaa lähes kaikki merkittävimmät ulkomaiset ylistyslaulujen kustantajat. Tekijät ovat antaneet kaikkiin Ylistys.netissä oleviin lauluhin tarvittavat luvat tykitystä varten.

Kopiointi

Laulun äänitteen kopioiminen muuten kuin omaan käyttöön on kiellettyä. Sen sijaan laulun painetun materiaalin, kuten nuotin, kopioiminen on lähtökohtaisesti sallittua mikäli siitä maksetaan korvausta Kopiostolle, ja jokaista kopiota kohti on olemassa originaali kappale. Nykyään voi vieraskielisiä nuotteja ostaa myös Internetin välityksellä ja niissä on usein määritelty erikseen kuinka monta kopiota nuotista voi tehdä. Ylistys.netissä olevaa materiaalia saa vapaasti kopioida ei-kaupalliseen käyttöön.

Äänitys

Teoston hallinnoiman laulun julkaisemiseen äänitteellä tarvitaan aina tallennuslupa Teostolta. Lisäksi siitä täytyy maksaa korvausta Teostolle. Muissa tapauksessa laulun julkaisemiseen äänitteellä tarvitaan lupa oikeuksien omistajalta.

Streaming

Tässä streamingillä tarkoitetaan sitä että ylistyslaulu välitetään Internetissä suoran kokoustaltioinnin yhteydessä. Tämä vaatii Teoston hallinnoimia lauluja varten erityisen nettilisenssin Teostolta.

Suomentaminen

Laulun suomentamiseen tarvitaan lupa laulun oikeuksien omistajalta. Käytännössä prosessi menee niin että ensin pyydetään oikeuksien omistajalta (useimmiten kustantaja, jolla on kustannusoikeudet Suomea varten) käännöslupa, jonka jälkeen valmis käännös vielä hyväksytetään samalla taholla. Ylistyslauluen tapauksessa tämä taho on useimmiten David Media AB

Esittäminen

Ylistyslaulun esittämiseen jumalanpalveluksessa ei tarvita mitään lupia. Sen sijaan muissa tilaisuuksissa, kuten konserteissa, esitettäviin lauluihin pitää hakea luvat musiikin tekijöiltä. Teoston hallinnoimaan musiikkiin luvat saa Teostolta, joka myös perii korvaukset hallinnoimansa musiikin esittämisestä.

Taustamusiikki

Ylistysmusiikin soittamisesta äänitteeltä esimerkiksi kahvilan taustamusiikkina tai ennen tilaisuuden alkua joutuu maksamaan korvauksia Teostolle, mikäli musiikki on Teoston hallinnoimaa. Samoin korvausta pitää maksaa Gramexille. Tässä on huomioitava että sillä ei ole vaikutusta asiaan onko tilaisuus jumalanpalvelus vai ei.

Internet

Teoksen julkaiseminen Internetissä ilman tekijän lupaa on kiellettyä. Teoston Nettilisenssi tarjoaa joitakin mahdollisuuksia musiikin julkaisemiseen omilla nettisivuilla. Jos musiikki on peräisin julkaistulta äänitteeltä, tällöin tarvitaan lupa myös Gramexilta. Teoksen tekijällä on sen sijaan oikeus julkaista teos omilla nettisivuillaan, tai yhteisöpalvelussa. Ylistys.net on yhteisöpalvelu, joten tekijät voivat julkaista teoksiaan palvelussa.

Seurakunnan tarvitsemat luvat

Mitä lupia sitten tarvitaan seurakunnassa, jossa tilaisuuksissa lauletaan ylistyslauluja? Ensinnäkin, seurakunta tarvitsee Kopiostolta kopiointiluvan, jolla ylistysryhmä voi kopioida nuotteja (alkuperäiset nuotit täytyy olla jokaiselle ryhmäläiselle). Toiseksi, seurakunta tarvitsee luvat laulujen sanojen tykittämiseen. Hankkimalla CCL-lisenssin seurakunta saa tykitysluvat suureen osaan englanninkielisiin käännöslauluihin. Samoin kaikkiin Ylistys.netissä oleviin lauluihin on tykitysluvat kunnossa. Jos seurakunta haluaa lisäksi taltioida Internettiin kokouksiaan siten että taltioinnit sisältävät ylistysosuuden, tällöin seurakunnan pitää hankkia tarvittavat luvat.

Linkit

Teosto
Kopiosto
Gramex
CCLI
David Media AB

Related Articles