Palvelun käyttöehdot

1 Yleistä

Ylistys.net (”palvelu”) on Internet-palvelu, joka toimii osoitteessa www.ylistys.net. Tämä sopimus on voimassa Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n (”palveluntarjoaja”) ja palveluun rekisteröityneen käyttäjän (”käyttäjä”) välillä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa, että hänen tietonsa ja mahdollisesti lisäämänsä laulut ovat näiden käyttöehtojen mukaisia. ”Teoksella” tarkoitetaan palveluun lisättyä laulua ja ”materiaalilla” teokseen liittyvää sähköistä aineistoa, kuten nuotti, sanat, soinnut ja äänitiedosto. ”Kirjalliseen materiaaliin” sisältyy kaikki muu materiaali, paitsi äänitiedosto.

2 Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä kaikki vaaditut sähköisen rekisteröitymiskaavakkeen tiedot. Rekisteröitymisen jälkeen nämä käyttöehdot sitovat käyttäjää.

3 Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Teoksen lisääminen

Jokainen palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi lisätä palveluun omia teoksiaan. Palveluun hyväksytään sellaisia teoksia, jotka ovat palvelun linjan mukaisia. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden päättää mikä teos on linjan mukainen. Teos lisätään täyttämällä sähköisen kaavakkeen vaaditut tiedot. Teoksen ja siihen liittyvän materiaalin lisääminen edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a. Käyttäjällä täytyy olla tekijänoikeus teokseen ja siihen liittyvään materiaaliin. Mikäli teoksella on useampi tekijä, täytyy jokaisen tekijän erikseen hyväksyä tämän sopimuksen ehdot joko sähköisesti tai kirjallisesti, ennen kuin teos julkaistaan ylistys.net-palvelussa. Mikäli tekijöiden lisäksi jollakin muulla taholla, kuten kustantajalla, on tekijänoikeus teokseen, pitää kyseisiltä tahoilta olla lupa laulun lisäämiseen palveluun.
b. Palveluun mahdollisesti lisättävä äänitiedosto on tekijänoikeussäännösten mukainen ja siitä ei ole tehty ilmoitusta Gramexille. Kaikilta äänitiedostolla esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty lupa äänitiedoston julkaisemiseen.

Hyväksymällä ehdot käyttäjä vakuuttaa, että vaaditut ehdot täyttyvät lisättävän teoksen kohdalla. Käyttäjä on velvollinen pitämään teoksen tiedot ajan tasalla. Käyttäjä on vastuussa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat sivuille lähetetyn materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista palveluntarjoajaa kohtaan.

3.2 Teoksen poisto

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa lisäämänsä teoksen palvelusta. Tämä tapahtuu ottamalla suoraan yhteyttä palveluntarjoajaan tai käyttämällä sähköistä kaavaketta, mikäli sellainen on tarjolla. Tällöin palveluntarjoaja sitoutuu poistamaan teoksen ja siihen liittyvän materiaalin palvelusta kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Palvelusta eroaminen

Käyttäjä voi erota palvelusta milloin tahansa ottamalla suoraan yhteyttä palveluntarjoajaan. Käyttäjän palveluun lisäämistä teoksista sovitaan tällöin tapauskohtaisesti palveluntarjoajan kanssa.

4 Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja ei vastaa palveluun lisätyn materiaalin tai teoksien oikeudellisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus pitää palveluun lisättyjä teoksia ja niihin liittyvää materiaalia julkisesti esillä palvelun nettisivuilla. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata materiaalin ulkoasua tai formaattia siten että teoksen tekijänoikeudellinen sisältö (sanat, soinnut, sävel, sovitus) ei muutu. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden estää teoksen julkaisu palvelussa, poistaa teos palvelusta tai viivyttää teoksen julkaisua palvelussa. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjän rekisteröityminen palveluun tai poistaa käyttäjän rekisteröityminen ja estää palvelun käyttö.

5 Teoksiin liittyvät ehdot

Palveluun lisätty teos on julkisesti nähtävillä, mikäli kaikki teoksen tekijät ovat hyväksyneet käyttöehdot ja palveluntarjoaja on hyväksynyt teoksen julkistamisen. Palvelussa julkaistut teokset ja niihin liittyvä materiaali ovat julkisesti kaikkien nähtävillä. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden määrittää sen, kuka voi nähdä teoksen palvelun Internet-sivuilla.

Jokaiseen teokseen liitetään palvelun copyright-teksti:

”Teoksen kirjallisen materiaalin tallennus, tulostus ja kopiointi on sallittu omaan käyttöön sekä kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen käyttöön, poissulkien kaupallinen käyttö jossa teosta myydään jossakin muodossa. Tekijä on antanut luvan teoksen sanojen tallentamiseen sellaisessa muodossa, jossa ne voidaan näyttää yleisölle jumalanpalveluksessa tai yleisötilaisuudessa. Teoksen tallentaminen siten, että se on saatavilla Internetissä, on kielletty ilman tekijän lupaa.”

Hyväksyessään palvelun käyttöehdot käyttäjä samalla hyväksyy, että hänen palveluun lisäämänsä teoksen kanssa sovelletaan seuraavia ehtoja:

a. Palveluun lisättyä kirjallista materiaalia voidaan vapaasti kopioida omaan käyttöön sekä kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen käyttöön (poikkeuksena kaupallinen hyödyntäminen, katso kohta c.). Tämä ei koske äänitiedostoja, jotka ovat vain kuunneltavissa sivustolla.
b. Palveluun lisättyä kirjallista materiaalia voidaan tallentaa sähköisesti ja sen formaattia ja ulkoasua voidaan muuttaa kristillisen seurakunnan tai yhteisön jumalanpalvelusten tai yleisötilaisuuksien yleisölle näyttämistä varten. Tällöin kuitenkin edellytetään että teoksen tekijänoikeudellinen sisältö ei muutu ja tekijätiedot ovat edelleen kaikkien nähtävillä.
c. Palveluun lisätyn materiaalin kaupallinen hyödyntäminen ilman lauluntekijän lupaa on kielletty. Kaupallisella hyödyntämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä teoksen tai sen materiaalin myymistä jossakin muodossa maksua vastaan. Sellaisen materiaalin kaupallinen hyödyntäminen, jossa on palvelun logo tai nimi, on kielletty ilman palveluntarjoajan lupaa.
d. Palveluun lisätyn teoksen tai siihen liittyvän materiaalin tallentaminen siten, että se on saatavilla Internetissä muualla kuin ylistys.net-sivustolla, on kielletty ilman lauluntekijän lupaa.

6 Käyttäjäehtojen muutokset

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, siitä tiedotetaan kaikille käyttäjille. Käyttäjä voi tällöin halutessaan erota palvelusta normaalilla tavalla.

7 Alueelliset rajoitukset

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Palvelun käyttämisestä muista maista on sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa.